Tractors Power

Tractors-PowerBrázděte traktorem nerovný terén, odhazujte bedny, vyvarujte se přehřátí motoru a nebojte se krav. Jízdu ovládáte šipkami, brzdíte mezerníkem, pravá a levá šipka ovládá radlici.

Hrát online


Leave a comment